Různé formy meditace jsou lidem známé už mnoho tisíc let. Samotné slovo meditace může v dnešním kontextu znamenat mnohé a odkazovat k různým konkrétním metodám a tradicím, různým postupům, technikám a návodům. A nejen to. Efekt, který konkrétní druhy meditace přináší, se hodně liší. 

Než začneme hledat “úplné nic”, roztřídím meditaci do tří kategorií:

  1. Wellness

Do téhle kategorie šoupneme všechno, co směřuje k relativně jasnému cíli. Vědecké důkazy už dnes celkem jasně ukazují, že různé formy meditace – v podstatě můžeme mluvit o metodách tréninku mozku a vnímání – vedou ke změnám ve struktuře mozku, mohou mít pozitivní efekt na emoční stabilitu, v některých studiích dokonce na fyzickou stránku člověka.

Wellness meditace přináší člověku cestu k cíli. Chci redukovat stres, omezit nebo zbavit se strachu z něčeho, co mě děsí, najít klid v hluku každodenního života… Na konkrétní přání konkrétní metoda.

There is an app for that – je na to appka. A opravdu – telefony a internety  jsou plné nástrojů, které slibují ztišení, zklidnění, lepší nebo klidnější kontakt se sebou samým. A to je asi dobrá zpráva. Rozné formy tréninku vnímání a práce s emocemi by měly být dostupné všem.

2. Náboženská meditace

Meditace jako prohloubení kontaktu s konkrétní vírou. Můžeme sem zahrnout modlitbu, tak jak ji známe z kostela. Na jedné straně dává víře obsah a komunikační nástroj, který spojuje věřícího s představou něčeho, čemu věří, na straně druhé spojuje s ostatními členy komunity a dává další možnost prožívání víry.

3. Hluboký vhled

S ostychem píšu slova “hluboký” a “vhled”, protože – stejně jako samotné slovo meditace – jsou nejasná a mohou být nesrozumitelná. Ale pro účely tohoto nesmyslného dělení poslouží.

Mluvím o meditaci, která je sama o sobě cílem. Ve chvíli, kdy přestaneme sledovat nějaký konkrétní cíl nebo nás meditace neváže ke konkrétní náboženské skupině, dostáváme se do oblasti zkoumání sebe sama.

Hluboký vhled je prostý zájem o zkoumání základních parametrů, ze kterých se skládá naše já. Je to vnitřní zkoumání způsobu, jakým skládáme realitu ze smyslových vjemů. Dekonstrukce reality v tom smyslu, ve kterém jí vnímáme každý den a hledání základních principů, na kterých naše těla staví obraz světa a nás samých.

Všechny tři kategorie se velmi silně prolínají a nejsou oddělitelné:

  • základní principy jejich fungování jsou založeny na stejné mechanice (v různých obměnách)
  • prožitky konkrétních lidí mohou zahrnovat všechny tři nebo více než jednu kategorii
  • kategorie mohou být sekvenční – wellness meditace za účelem snížení pracovního stresu může po určité době praxe vést k hlubšímu vhledu a motivovat další zkoumání a přerůst do třetí kategorie.

 

en_USEnglish