Social noting: znamenáme ve skupině!

Nov 20, 2020

Noting, neboli zaznamenávání je jedna ze základních meditačních technik. Udržuje mysl v přítomnosti a pomáhá procesu nezaujatého pozorování toho, co se děje v nás. Princip je prostý: cokoli se dere do popředí pozornosti, zaznamenáme. V duchu nebo nahlas, slovem nebo dvěmi. Nevstupujeme s vjemem do jakéhokoli hlubšího vztahu. Nenecháme se vtáhnout. Prostě zaznamenáváme. Dech. Sluch. Svědění. Myšlenka. Bolest. Uvolnění. Lechtání. Radost. Žaludek. Neklid. Atd.. necháváme vše proběhnout, nezasahujeme. Jdeme dál. Nehodnotíme. 

 

Noting má tři základní funkce. 

 

1: Udržení pozornosti. 

Díky tomu, že věnujeme pozornost neustále se měnícímu proudu zkušenosti a pojmenováváme ho, mysl má silnější tendenci zůstat soustředěná. Zároveň kognitivní, myslící vrstva má co dělat. Je zaměstnaná pojmenováváním vjemů a má tak menší prostor k útěku a ztracení se ve vírech myšlenek a pocitů. 

2: Rozpoznání toho, co se děje 

Jak se v běhu dní ztrácíme v zátočinách myšlenek a pocitů a necháváme se jimi odvést od toho, co se opravdu děje, naše pozornost se rozpouští a rozmazává. Noting umožňuje věnovat se tomu, co se děje teď. A často je šokující kolik se toho děje, jak rychle se vjemy mění, jak jsou nesouvislé a bez kontextu. 

3: Nezaujatost

Noting pomáhá při nezaujatém pozorování. Když pojmenuji strach, urdžuji si od něj odstup, můžu ho nechat proběhnout, aniž by mě pohltil. “Mara I see you.” 

Je mnoho cest, jak zaznamenávání použít. Můžeme se vydat cestou zaznamenávání toho, co se děje, bez ohledu na kategorii, nebo zvolit nějakou kategorii (stavy mysli, fyzické vjemy atd.)

Do západního světa importoval noting na začátku padesátých let dvacátého století Mahasi Sayadaw, který noting přivedl do západní praxe. Vychází ze Sattipatthana Sůtry, která techniku detailně popisuje.  

A teď: Na scénu přichází Kenneth Folk. Ten udělal zásadní krok, který – podle mě – navždy změní svět Dharmy a praxe meditace. Rozšířil praxi zaznamenávání o další osoby. Noting přestává být soukromou akcí, ale vtahuje ostatní meditující do akce

Co přináší společná meditace nového: oproti zaběhnutému modelu, že společná meditace je vlastně meditace o samotě, prováděná ve skupině (lidi sedí spolu, ale jsou sami), je “social noting” meditace nová: přináší interakci. Sociální meditace nás přivádí do světa ostatních lidí, přináší mezilidskou interakci do světa, kde nikdy předtím nebyla. Meditace s dalšími lidmi je nová situace, kdy rozpouštíme pocit sebe v přimém kontaktu s ostatními. Dostáváme zpětnou vazbu, naše mysl reaguje nejen na lokální vjemy, ale vzniká tu propojení s ostatními. 

Jak to funguje? Představte si, že se s další osobou střídate v notingu, v zaznamenávání probíhajících dějů. Je tu ještě méně prostoru pro “zapomenutí se” a nesoustředěnost. Je tu intimní kontakt s prožitkem další bytosti. A vzniká i prostor pro uvědomění jak externí vstup ovlivňuje to, co se děje v nás. A je to vůbec externí vstup?

Opravdu společná meditace spojuje přínos tradičního, individuálního přístupu, s prohlubováním důvěrnosti a vztahů mezi námi. Žijeme ve společném světě, žijeme ve společnosti a sociální meditace je cesta jak rozšířit pátrání po vhledu do světa vztahů, interakce a sdílení. 

en_USEnglish